บริษัท ไทย หัว สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร 02-052-4734
  • th

Products


Products

 

Wollastonite

วอลลาสโตไนท์วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ Wollastonite นั้นได้แก่วัตถุดิบที่มี CaO และ SiO2 เป็นวัตถุดิบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุก่อสร้าง กระดาษ พลาสติก การใช้งานในปัจจุบันสำหรับโรงงานเซรามิกนั้นยังไม่ค่อยใช้งานกันอย่างแพร่หลายนัก นอกจากโรงงานกระเบื้องขนาดใหญ่และโรงงานผลิตถ้วยชามขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงวอลลาสโดไนท์เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์มาก สามารถใช้ทั้งในเนื้อดินและในสีเคลือบ

 

Activated Carbon ผงดับกลิ่น และดับความชื้น

บริษัทเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายถ่านกัมมันต์หลากหลายชนิดที่เหมาะสมต่อการใช้งานทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสี ฟอกย้อม อุตสาหกรรมพลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

Aluminium

บริษัทเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย Aluminium Anodizing คือกระบวนการการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มความหนาของตัว Oxide ซึ่งจะไปเคลือบที่ผิวอลูมิเนียม ที่เรียกกันว่า Anodizing ซึ่ง Anodizing นี้จะเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน Anodizing ยังช่วยทำการปกป้องสิ่งแวดล้อม เพราะว่าอลูมิเนียมที่ใช้จะมีอายุยืนยาวกว่า ทำให้ไม่ต้องมีการใช้อลูมิเนียมใหม่ ๆ เพิ่มความแข็งแกร่งให้อลูมิเนียม เพิ่มความมันวาว ลดค่าบำรุงรักษาในการซ่อมแซม เพราะว่าอลูมิเนียมจะดูมันวาวตลอดเวลา เพิ่มความหนาของอลูมิเนียม ทำให้อลูมิเนียมทนทานมากขึ้น

 

 

 

แม่เหล็กนีโอไดเมียม (Neodymium)

1

Ring

2

Arc Segment

2

Disc

2

Block

 
2

Other

2

Sphere

 

 

 

แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ (Ferrite Magnet)

1

Ring

2

Arc Segment

2

Disc

2

Block

 

 

เฟอร์ไรท์คอร์ (Ferrite Core or Soft Ferrite)

1

เฟอร์ไรท์คอร์

2

เฟอร์ไรท์คอร์

2

เฟอร์ไรท์คอร์

 

 

 

Methylene Chloride

Methylene chloride, also known as dichloromethane and methylene dichloride, is a clear, colorless liquid with a slightly sweet scent that is primarily used as an industrial solvent and also as a potent paint stripper and paint thinner.